Powierzenie służby BHP jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym, lecz również korzystnym finansowo. Zapewniam kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw, projektów budowlanych, oferując między innymi:

OBSŁUGA BHP i PPOŻ w zakresie: 

- prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne i okresowe)

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

- pełną obsługę postępowań powypadkowych

- ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

- okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)

- odpowiadanie na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewnienie kompleksowej obsługi tych wystąpień

- zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)

- współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ, tworzeniu IBWR

- pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych

- doradztwo w zakresie BHP

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Obsługa KADR w zakresie:

- prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych

- prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników

- prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowniczej, a w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników

- sporządzanie i redagowanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych zarządzeń wewnętrznych)

- tworzenie opisów stanowisk pracy

- sporządzanie umów towarzyszących umowie o prace np. o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

- sporządzanie dokumentów niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego

- przygotowywanie umów cywilnoprawnychDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl